Work In Progress

Autorski pomysł pracy nad scenariuszem, stanowiący wartość dodaną dla projektu jeszcze na etapie preprodukcji. Szczegóły w Work In Progress

 

PROGRAM WORK IN PROGRESS PODLEGA OCHRONIE NA MOCY PRAWA AUTORSKIEGO. TWÓRCAMI SĄ ATLANTA INT SP. Z O.O. ORAZ CARTE BLANCHE AGENCJA ARTYSTYCZNA